14 Şubat 2012 Salı

About Reciprocal Visit and Re-Locate Projects

Reciprocal Visit 


Kavramsal çerçevesini video sanatçısı Selda Asal'la Serra Özhan'ın geliştirdiği iki dönemli atölye çalışmasından oluşan projenin ilk ayağı, sanatçılar Endam Acar, Selda Asal, Volkan Aslan, Fatma Çiftçi, Zeren Göktan, Deniz Gül, Gözde İlkin, Ceren Oykut, Gökçe Süvari ve Sophia Tabatadze'den oluşan kolektifin Nisan 2009'da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve İran'ı ziyaretiydi. Kolektif kimi zaman kendilerine ayrılan minibüslerle kimi zaman trenle veya otobüsle ziyaret yolculuğunun orada ve o anda doğurduğu deneysel bir çalışmaya katıldı: Bu, kolektiften doğan farklı düşünceler, birarada olmanın, paylaşmanın getirdiği farklı deneyimler, farklı malzemelerden doğan çeşitli anlatımlar ve katılımcıların yolda giderken, durdukları, kaldıkları ve ziyaret ettikleri yerlerde ürettikleri çizim, fotoğraf, video, yazı, etkileşim ve konuşmalarından oluşan deneysel bir atölyeydi.
Projenin ikinci ayağı, geçilen ve kalınan ülkelerden sanatçıların, Sophia Tabatadze, Nadia Tsulukidze, Ali Hasanov, Tsomak Oga, Sona Abgaryan ve Shahab Fotouhi'nin katılımıyla Temmuz 2009'da DEPO'da gerçekleşti. Bu iki dönem süresince ortaya çıkan işler, üretim sürecini anlatan arşiv ve Gürcistan 'Archidrome' Contemporary Art Archive'ın video arşivinden bir seçki, 20 Kasım - 31 Aralık tarihleri arasında DEPO' da sergilendi.The conceptual framework of the workshop divided into two stages was developed by video artist Selda Asal and curator Serra Özhan. In the first phase of the project, artists Endam Acar, Selda Asal, Volkan Aslan, Fatma Çiftçi, Zeren Göktan, Deniz Gül, Gözde İlkin, Ceren Oykut, Gökçe Süvari and Sophia Tabatadze visited Georgia, Armenia, Azerbaijan and Iran in April 2009.
The collective undertook an experimental exercise that was created there and then throughout their journey by bus and train: An experimental workshop involving different ideas emanating from the collective, different experiences brought on by being together and sharing, various narratives using different materials and drawings, photographs, videos, texts and talks produced in places visited.
The second phase of the project was a workshop organized at DEPO in July 2009 with artists from countries visited: Sophia Tabatadze, Nadia Tsulukidze, Ali Hasanov, Tsomak Oga, Sona Abgaryan and Shahab Fotouhi. 

The work produced in these two phases, an archive of the production process and a selection from the video archive of 'Archidrome' Contemporary Art Archive, Georgia, was presented at DEPO between 20 November and 31 December 2009.


http://apartmentproject.com/projects.asp?PROJE_ID=82


Re-LocateKavramsal çerçevesini Anadolu ve Balkanlar arasında gerçekleşen mübadele döneminden alarak, sınırların değişkenliği, kültürel ortaklıklar, ihtilaflar, iletişim eksikliği ve yeni iletişim biçimleri kurabilme yöntemleri gibi konulara odaklanan Re-Locate projesi, bu bağlamda seçilen mekanlarla paylaşılan ortak tarihsel geçmişi kendine yol haritası yapmanın yanı sıra, sanatçılar, küratörler, yazarlar ve kurumlar arasında kurulabilecek yeni bir ağa temel oluşturmaya çalışır.
Re- Locate yolculuklarla ve sürekli hareket halinde gerçekleşen deneysel bir workshop pratiğini önerir ve mobil deneyimlerden beslenir. Geçişlilik hali şehirler, sınırlar gibi fiziksel geçişliliğin yanı sıra tarihsel, kimliksel ve ideolojik geçişleri de geniş bir biçimde kapsamaya çalışır.Re-Locate projesi bu çerçevede gerçekleşen bir dizi workshoptan oluşmuştur. Bunların ilki, Gökçe Süvari, Ha za vu zu (Özgür Erkök, Güneş Terkol), Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat Öğüt, Zeyno Pekünlü’nün katılımıyla Plovdiv (Filibe), Atina, Üsküp, Prizren ve Priştina’da gerçekleştirildi. Grup, ziyaret ettikleri şehirlerde lokal sanatçılarla birlikte çalışarak, bir yandan bireysel ve kolektif işlerini gerçekleştirirken diğer yandan da deneyimlerini paylaştı.
Projenin İstanbul ayağında gerçekleşen 2. Workshop çalışmasına ise ziyaret edilen şehirlerden davet edilen sanatçılar Alban Muja, Gjorgje Jovanovik, Mary Zygoury ve Raycho Stanev katıldı.
The theoretical framework of the Re- Locate project is based on the population exchange between Anatolia and the Balkans and it focuses on the flexibility of the borders, cultural similarities, controversies, the lack of communication between cultures, as well as various methods of developing new communication models. In addition, the project aims at establishing a new network between artists, curators, writers and institutions by making the shared history in the selected places its most important guide.
Re- Locate Project proposes an experimental workshop practice that is based on mobility and translocation. The suggested mobility tries to en- compass the physical transitivity of the cities and borders, as well as the flexibility of historical, identitarian, and ideological borders.
Re- Locate project consists of a series of workshops that are realized in this framework. The first part of the series is realized in Plovidiv, Athens, Skopje, Prizren, and Pristine with the participation of Gökçe Süvari, Ha za vu zu (Özgür Erkök, Güneş Terkol), Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat Öğüt, and Zeyno Pekünlü. The group worked in collaboration with the local artists in the places that they visited. They worked on both their individual works and collective works and shared their experiences with each other.
The second workshop is realized in Istanbul with the participation of the artists who were invited to Istanbul from the places that are visited: Alban Muja, Gjorgje Jovanovik, Mary Zygoury, and Raycho Stanev.

http://re-locate.blogspot.com/

1 yorum:

 1. Sınırlar, iade-I ziyaret, yol haritası üzerine kısa notlar

  Sınırlar//
  Idantifikasyon alanları olarak sayabilecegimiz ulus, devlet ve sınır. Ülkeler arasında fiziksel sınırların dışında , ülkelerin birbirleriyle olan politik meselelerinden doğan sınırı duvarlaştıran ikinci bir sınır daha var. Asılmasının pasaportundaki milliyetine göre değiştiği ve vize alarak dahi geçilmesinin mümkün olmadığı bir duvar bu. Türkiye’li birinin sınır komşusu Ermenistan’a veya tam tersi geçişine izin vermeyen örülen politik duvar. Bir benzer sınır duvarı Ermenistan’in doğu komşusu Azerbeycan’la da yaşanmakta.

  Fakat devletler tarafından konulan tüm sınır hikayelerini “sınır dışı” bırakan önemli kültürel aliışverişler var. Bunlardan biri de iade-i ziyaret.
  İşte bu proje ulkelerin birbirleriyle olan kavgasına inat ziyaretini ve karşılığında iade-i ziyaretini almak üzere bir yolculuğa çıkıyor.

  Iade-I Ziyaret//
  Anadolu ve Mezopotamya, bazı Kafkasya ve Balkan ülkelerinin kültürlerinde önemli bir kavram. Biri size ziyarete geldiginde siz mutlaka onu kısa bir zaman içerisinde geri ziyarete gitmelisiniz. Tıpkı size bir tabak kurabiye ile gelen komşunuza bir tabak meyve yada pişirilmiş başka birşey götürmek gibi. Aşure..

  Tanımları kırmak//
  Sınırların yarattığı fiziksel, politik ve düşünsel engelleri eleştirisel olarak kırmak.
  Bu anlamda sınırları sınırsız kılan ortak kültürel bir değer olan iade-i ziyaret bizim projemizin cıkış noktasını oluşturuyor. Kollektife ait olan otobüsle ziyaret yolculuğunun orada ve o anda doğuracağı deneysel bir çalışma: Kollektiften doğacak farklı düşünceler, bir arada olmanın, paylaşmanın getirecegi farkli deneyimler, farklı malzemelerden dogacak ceşitli anlatımlar…

  Yol haritası//
  Türkiye’den yola çıkarak Iran>Azerbeycan>Gürcistan üzerinden Ermenistan’a ulaşmak: en yakın sınır ülkesine gidebilmek için izledigimiz dolambaçlı yol.

  Çalışma alanı//
  Yol boyunca kullanacağımız otobüsün içerisinde

  Yer&mekanlar//
  Değişken. Yol alırken, durduğumuz köy , kasaba ve şehirler, sınırlar, ziyaret ettiğimiz sanatçı evleri…

  Süre//
  2 hafta

  Sanatçılar//
  Farkli sanatci inisiyatiflerinden (Hafriyat, Apartman Projesi, Nomad, Anabala,5533) 3 kisi:
  Fotograf, video, performans, resim, sosyoloji gibi farkli disiplinlerden katilimcilara yer verilecek.

  Çalışma süreci//
  Yolda, durduğumuz, kaldığımız ve ziyaret ettiğimiz yerlerde fotoğraf, film, yazı etkileşim ve konuşmalar

  Projenin devamı olarak: İade-I ziyaret//
  Ziyaretimiz üzerine belirlenen bir zamanda geçtiğimiz&kaldığımız ülkelerden sanatçıların Türkiye’de sağlayacağımız mekanlarda bizi ziyaretinden doğacak projenin ikinci ayağı.

  YanıtlaSil